Poniżej podaję adresy osób, z którymi współpracuję i których pracę cenię:

 http://www.studio-thandi.com.pl/